Thursday, February 26, 2009

واقعیت مصاحبه احمدی نژاد -سازمان ملل- از تلوزیون

امتناع از ترجمه سوالات خبرنگاران در پخش زنده مصاحبه احمدی نژاد در سازمان ملل در تلوزیون ایران

2 comments:

 1. در این هوای سرد زمستونی، سلام گرم منو بپذیریدو با تشکر از مطالب خوبتان
  از اینکه فرصتی شد تا لحظاتی رو در کنار شما باشم و از مطالبتون بهره بگیرم ، خوشحالم
  موفق باشید هموطن خوبم

  اگر میخواهیم که شرمندۀ فرزندانمان نباشیم پس باید همچون حسین ع آزاده باشیم
  نه خصمانه همچون ..... بلکه با نافرمانی مدنی

  ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
  ♣.................................................مـــــا ......................................♣
  ♣.................................................هستیم................................... ♣
  ♣......................................هستـم اگـرمیــروم................................. ♣
  ♣.......................................گــرنــروم نیسـتــم................................. ♣
  ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

  پیروز و پایدار باشی

  ReplyDelete
 2. در این هوای سرد زمستونی، سلام گرم منو بپذیریدو با تشکر از مطالب خوبتان
  از اینکه فرصتی شد تا لحظاتی رو در کنار شما باشم و از مطالبتون بهره بگیرم ، خوشحالم
  موفق باشید هموطن خوبم

  اگر میخواهیم که شرمندۀ فرزندانمان نباشیم پس باید همچون حسین ع آزاده باشیم
  نه خصمانه همچون ..... بلکه با نافرمانی مدنی

  ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
  ♣.................................................مـــــا ......................................♣
  ♣.................................................هستیم................................... ♣
  ♣......................................هستـم اگـرمیــروم................................. ♣
  ♣.......................................گــرنــروم نیسـتــم................................. ♣
  ♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣

  پیروز و پایدار باشی

  ReplyDelete