Saturday, August 29, 2009

تصویری از جنایت علیه بشریت

یک خبری شنیدم که دارد مثل خوره مغز و اعصابم را میخورد.

مردم به قبرستانهای گمنام (گورهای دسته جمعی) میروند. بگویید چرا؟
مردم بسیاری هستند که هنوز از عزیزان مفقود شده ی خود خبر ندارند. به قبرستانها میروند و نبش قبر میکنند تا شاید اینکه ببینند جسدی که آنجا در گورهای دسته جمعی است فرزند آنها است یا نه. برخی، عزیزانشان را پس از روزها جستجوی بی نتیجه از بیدادگاهها به زندانها، در زیر خاک پیدا میکنند.

این درد را چگونه باید توضیح داد؟

1 comment:

  1. ایهالناس مسلمان کشی‌یکی‌از سرگرمیهای جدید برای کشورها و دولتهای مسلمان و غیره مسلمان شده. جالب اینجاست که دوستان عزیز آقای احمدی خره،چین و شوروی، قبل از شمارش آرای انتخابات به ایشون تبریک گفتند. کشور چین و شوروی یک ساعت بعد از انتخابات به آنترینژاد تبریک گفتند تو نگو اینها با هم یه قرارهایی دارند و آنهم سرگرمی هست که هر ستاشون دوست دارند و آن هم، مسلمان کشی‌. در ارومجی چین و در چچنیا شوروی و در ایران عزیز دولتها همه مشغول مسلمان کشی‌هستند.احمدی‌نژاد ممکن که خایهٔ امریکا و انگلیس را نمیمالد ولی‌ خوب خایهٔ چین و شوروی را ما چ می‌کند. هی‌نماز جمعه داد میزنم مرگ بر یهودی و صهیونیست تو نگو پولدارترین ادمهایی که شوروی را اداره میکنند یهودی هستند. هر هفته میرم نماز جمعه داد میزنم مرگ بر امریکا و مرگ بر انگلیس تو نگو مسلمان کشهای اصلی‌، چین، شوروی و همین رئیس جمهور قلابی خودمون آقای احمقی خره جنایتکار هستند.
    «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسهم»

    ReplyDelete