Sunday, June 8, 2008

آقای متكی شما وزیر امور خارجه كدام كشور هستید؟

آقای متكی سخنان شما را در استكهلم سوئد در حال نظاره بودم از مورد استهزا قرار گرفتن توسط حاضرین و سوالات و پاسخهای شما به خبرنگاران، حقیر را كاری نیست اما سوالاتی كه شما در قالب سخنرانی مطرح كردید برایم عجیب بود آقای متكی در حین سخنرانی شما، گهگاه استنباط میكردم كه وزیر امور خارجه عراق هستید گاهی شك میكردم نكند وزیر امور خارجه لبنان هستید!؟ و گاه نیز تصور می نمودم كه نكند وزیر امور خارجه حماس هستید؟ در بعضی مواقع نیز این نمود نمایان میگشت كه نكند وکیل مردم آمریكا هستید و در لحظاتی احساس نمودم قیم مردم سوریه هستید!؟ چیزی كه برای حقیر عادی گشته این كه هرگز از حق مردم ایران دفاع نمیكنید هنوز فراموش نكرده ایم كه چگونه سهم ایران از دریای خزر را 11 درصد عنوان نمودید، چه بسا جزایر سه گانه خلیج همیشگی فارس را هم برای اینكه وجدان درد نگیرید ضمیمه خاك امارات نمایید و برای خوش آمد برادران عراقی نیز اروند رود را به ایشان بخشیده و آن را شط العرب خطاب كنید!؟ البته شنیده ها نیز حكایت از آن دارد كه بی تمایل نیستید خلیج همیشگی فارس به خلیج مسمانان و یا خلیج دوستی تغییر نام یابد!؟ آقای وزیر شما را با مالیات مردم آمریكا چه كاری است كه در كجا خرج میشود؟ شما بفرمایید پول نفت مردم ایران كجا خرج میشود؟ مالیات مردم ایران در كجا خرج میشود؟ پولهای صندوق صدقات در كجا خرج میشود؟ من نمیگویم در كوره دهات مشكلات فراوانی است چرا به آنجا ها كمك نكرده اید و در عوض به مردم لبنان كمك كرده اید، هر چند كمك به مردم كوره دهات نیز وظیفه شما است نه كمك به مردم لبنان من از همین تهران شروع میكنم و از فقری كه در بین مردم تهران دامنگیر ایشان شده است سخن می گویم به روایت كارشناسان و همچنین با مشاهده جای جای تهران فقر را به وضوح میتوان دید از دیگر سخنان شما این بود: "مردم در ایالات متحده خواستار تغییر هستند." یقین دارید كه از كاندیدای خاصی حمایت نمیكنید؟ شعار تبلیغاتی باراك اوباما را دیده اید؟ نكند تصور شما این است كه با روی كار آمدن اوباما،‌ ایالات متحده روی خوش به شما نشان خواهد داد؟ كه اگر اینگونه فكر كنید در رویایی بیهوده غوطه ور هستید در ثانی آیا حمایت از كاندیدایی خاص دخالت در امور داخلی ایالات متحده قلمداد نمیشود؟ در سخنانی در مورد عراق گفته اید كه آمریكا در امور داخلی عراق دخالت نموده و باعث ناامنی در عراق شده است. آیا دیگر كشور ها در امور داخلی عراق دخالت نمیكنند؟ در مورد مذاكرات صلح در سوریه گفته اید اسرائیل نباید هیچ پیش شرطی برای سوریه مطرح كند؟ آقای وزیر این مذاكرات فی مابین اسرائیل و سوریه است و اگر اشتباه نكرده باشم شما وزیر امور خارجه ایران هستید مذاكرات ایشان چه ربطی به ما دارد؟ تابحال كمكهای فراوانی به لبنانی ها نموده اید نگویید كه نه و كمكی نشده است و تنها حمایت معنوی بوده است!؟ بیایید فرض نمایید كه هیچ كمك تسلیحاتی به حزب الله لبنان نكرده اید(فقط فرض نماییم). آیا در لبنان بیمارستان نساخته اید؟ بیمارستانی برای شیعیان؟ آیا در لبنان مسجد نساخته اید؟ مسجدی برای شیعیان؟ آیا اینها دخالت در اموردیگر كشورها نیست راستی اگر مسیحیان لبنان كه نه سنی های لبنانی اگر بخواهند در تهران برای سنی های ایران مسجد بسازند آیا شما این اجازه را به ایشان میدهید؟ آیا نمیگویید كه اینكار دخالت در امور داخلی ایران است؟ بگذریم از موشكهایی كه به شیعیان لبنان داده اید، اگر حتی یك تفنگ از سوی سنی های لبنان به سنی های ایران داده شود چه برخوردی را از سوی شما شاهد خواهیم بود؟

آقای وزیر گفته ها بسیار است اما ..... تنها یك تقاضا، با ما كه نیستید لااقل با خود صادق باشید.


برگرفته از: خیابان بهشت

No comments:

Post a Comment