Saturday, March 14, 2009

نهال آزادی به امید آزادی دانشجویان دربند، در ۴ دانشگاه کشور کاشته شد

خبرنامه امیرکبیر: هفته ی گذشته همزمان باهفته ی فضای سبز، دانشجویان دانشگاه های تهران، خواجه نصیر، کاشان و آزاد کرج با کاشتن “نهال آزادی” یاد فعالین جنبش دانشجویی، به خصوص دانشجویان در بند را گرامی داشتند.در این مراسم دانشجویان با در دست داشتن عکس دانشجویان در بند پلی تکنیک و تربیت معلم خواستار آزادی هر چه سریع تر این دانشجویان شدند.این برنامه به صورت مشترک از سوی انجمن دموکراسی خواه دانشگاه تهران، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، کاشان و آزاد کرج برگزار گردید و اعضای این تشکلات دانشجویی ابراز امیدواری کردند که با رشد و شکوفایی این نهال، آزادی و دموکراسی نیز در کشور شکوفا گردد و روزی فرا رسد که دیگر هیچ فعال دانشجویی در زندان نباشد.همچنین این فعالین دانشجویی با گرامی داشت یاد دانشجویان در بند اعلام کردند که در آستانه بهار، اینچنین برای یادمان یاران دربند دانشجویمان به بهانه ی کاشت نهالی به نماد آزادی گرد آمدیم؛ باشد که به یمن بهار آرزو کنیم که برای نهال رنج دیده ی آزادی در سرزمینمان نگهبانان امین، اگاه و شجاعی باشیم.

عکس های کاشت نهال آزادی در دانشگاه تهرانعکس های کاشت نهال آزادی در دانشگاه خواجه نصیر


عکس های کاشت نهال آزادی در دانشگاه آزاد کرج


برگرفته از: خبرنامه امیرکبیر

No comments:

Post a Comment