Saturday, June 20, 2009

پاسخی به جعفر شجونی: زنان خیابانی و اراذل و اوباش، خودتی و اطرافـیـنـت

بر اساس این خبر، جعفر شجونی (نمیدونم چرا با خوندن این اسم به یاد شعبان جعفری همان شعبون بی مخ میافتم) که از اعضای بلندبالای موتلفه اسلامی است، گفته بود که:
شعارجمع کردن گشت ارشاد آرای زنان خیابانی را جذب می کند. افرادی برای اینکه رئیس جمهوری شوند دم از حذف قانون فیلترینگ و جمع کردن گشت ارشاد می زنند، آنها تنها می توانند آرای زن های خیابانی و اراذل و اوباش را کسب کنند.

باید به او گفت اشتباه فرض کردی. مردم عادی با تو و اطرافیانت که از اراذل او اوباش و زنان خیابانی هستند تفاوت دارند.

2 comments:

  1. منم تا عنوان رو دیدم گفتم حالا چه وقته نامه نوشتن به شعبون بی مخه؟
    بعد هم اینکه حتمن زنهای صیغه ای این آقا هم آمدند به جمع اراذل و اوباش که اینطور برآشفته مردک.

    ReplyDelete
  2. من هم تا پیش از این نمیدونستم که خودش اینکاره است فقط خواستم بهش پاسخی بدم که بفهمه با کی تا طرفه حالا فهمیدم که خود این مردک آخر فساد روزگاره و همچین حرفی میزنه

    ReplyDelete