Saturday, June 6, 2009

دولت فامیلی/ احمدی نژاد و باجناقها و شرکاء

با روی کار آمدن احمدی نژاد همه فک و فامیلاش هم سرکار آمدند این بررسی حنیف مزروعی را نگاه کنید
نمونه کوچکی از خویشاوندسالاری در دولت نهم،
حنیف مزروعی

» ارسال به دنباله اخلاق اسلامی و دروغ نگفتن است و شاید در این جایگاه میتوان او را بهترین نمونه ای دانست که مستقیما در چشم تک تک ایرانیان نگاه می کند و با اعتماد به نفس دروغ می گوید و این عمل را با چنان هنرمندی خاصی انجام می دهد که شاید کمتر مخاطب ساده ای شک کند که این فرد به وضوح روز خدا را انکار می کند و آن را شب می نامد.

در اینجاست که وظیفه همه ما روشنگری است و روشنگری تا سره از ناصره تشخیص داده شود. بعنوان یک روزنامه نگار و فرزند کوچک این سرزمین هرچه در این ادعاها بیشتر کنکاش میکنم بیشتر خطری را که از بابت این طرز تفکر خوارجی و این رفتار طاعونی همه وجود کشور را در حال بلعیدن است احساس می کنم و وظیفه خود می دانم که در مقابل این حرکتی که اساس ایران را در خطر قرار داده در حداقل ممکن کاری بکنم.

نمونه زیر تنها یکی از هزاران دروغی است که در این دولت گفته شده، نمونه ای که شاید بتوان بیشتر و بیشتر آن را تکمیل کرد و بزرگتر کرد و در حد و وسعی که بود تنظیم شده است. میزان راستگویی و عدالت محوری و عدالت پروری در این دولت در دنیا بی نظیر است و خویشاوندسالاری این دولت که مدعی است در این جهت هیچ کاری نکرده و هیچ سندی وجود ندارد از طنزهای تلخ روزگار ماست که میبینیم و غصه میخوریم.

شاید با انتشار شواهد عینی رفتار این دولت، مانند آنچه در زیر آمده است بتوان کمکی به روشنگری در این راه برداشت تا همگان بدانند که هنر واقعی این دولت نه ساختن ایران که بلکه ساختن نمودارهای هرمی پست های خانوادگی آنان است که تنها با ضایع کردن حقوق تک تک افراد جامعه محقق شده است
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله می فرمایند: «دروغ ، درى از درهاى نفاق است» و «دروغـگـو ، دروغ نـمى گوید ، مـگر بر اثـر حقارتى كه در وجود اوست».

تصویر واضح را در لینک این عکس ببینید:2 comments:

 1. حامي حق و عدالتThursday, June 11, 2009 10:55:00 AM

  به نام آزادي رذيلانه ترين دروغ ها را به خادم مردم و به خاكي ترين و مردمي ترين رييس جمهور ايران مي زنند و ادعاي ادبشان هم گوش عالم را كر كرده
  پركار ترين رييس جمهوري تو /چون دشمن ظلمتي خودنوري تو/داني كه چراكوردلان بي ادبت مي خوانند/چون دشمن تزوير و زر و زوري تو*****رييس جمهور فقط احمدي نژاد=مردمي نژاد*****

  ReplyDelete
 2. به نام آزادي رذيلانه ترين دروغ ها را به خادم مردم و به خاكي ترين و مردمي ترين رييس جمهور ايران مي زنند و ادعاي ادبشان هم گوش عالم را كر كرده
  پركار ترين رييس جمهوري تو /چون دشمن ظلمتي خودنوري تو/داني كه چراكوردلان بي ادبت مي خوانند/چون دشمن تزوير و زر و زوري تو*****رييس جمهور فقط احمدي نژاد=مردمي نژاد*****

  ReplyDelete