Tuesday, August 5, 2008

شیرین عبادی : لایحه حمایت از خانواده با قانون اساسی و شرع اسلام در تضاد است

خبرگزاری كار ایران: شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل ماده 23 و 25 لایحه حمایت از خانواده را مخالف با قانون اساسی و شرع اسلام دانست.

شیرین عبادی در گفتگو با ایلنا با این توضیح كه بر اساس ماده 23 لایحه پیشنهادی خانواده برای ازدواج های بعدی برای مردی كه همسر دارد باید از دادگاه كسب اجازه شودگفت و این اجازه زمانی صادر خواهد شد كه تمكن مالی و اجرای عدالت را بتواند به دادگاه ثابت كند گفت: در این ماده شرط موافقت همسر اول حذف شده و همچنین ازدواج های دوم، سوم و چهارم مرد باعث نمی شود كه همسران قبلی او حق طلاق پیدا كنند. این چنین لایحه ای مغایر است با شرع اسلام، زیرا كه در اسلام صراحتا ازدواج دوم و سوم موكول است به اجرای عدالت و همچنین در نص صریح قرآن آمده است كه شما هرگز نمی توانید عدالت را اجرا كنید.

عبادی افزود: هنگام طرح این لایحه در كمیسیون قضایی برخی عنوان كردند كه این لایحه عین اسلام است و نمی‌‏توان مخالف آن صحبت كرد و حال آن كه تعدادی از فقهای عظام از جمله آیت الله صانعی فتوا داده اند كه ازدواج دوم بدون رضایت همسر اول حرام است و با این ترتیب مشخص است كه آن گونه كه ادعا می شود این لایحه عین اسلام نیست.

شیرین عبادی ادامه داد: از سویی دیگر این لایحه مغایر است با قانون اساسی، زیرا در اصل 10 قانون اساسی آمده است كه قوانین بایستی برای حفظ استواری خانواده باشد و قانونی كه اجازه چند همسری می دهد هم قداست خانواده و هم كیان خانواده را از بین خواهد برد. مشكل دیگر در این لایحه آن است كه برای مهریه، مالیات پیش بینی شده است و حال آنكه مهریه دینی بر ذمه شوهر است و حتمی الوصول نیست و چه بسا كه بخشیده شود و معلوم نیست اخذ مالیات از درآمدی كه هنوز حاصل نشده و فقط دین است از جهت حقوقی چگونه قابل توضیح است.

عبادی با اشاره به فتوای آیت الله صانعی مبنی بر این كه " اخذ مالیات از مهریه از نظر شرعی حرام است" افزود: در حقیقت تنظیم كنندگان این لایحه اعتقاد خود را به فرهنگ پدر سالار و عدم اعتقاد به برابری انسانها با تنظیم این لایحه به خوبی نشان داده اند.

وی در خاتمه اظهار امیدواری كرد كه این لایحه پیشنهادی با موافقت هیات رئیسه محترم مجلس از دستور جلسه خارج و برای اصلاح به هیات محترم دولت اعاده شود و در صورتی كه این تقاضا مورد قبول قرار نگیرد به نمایندگان محترم مجلس خصوصا فراكسیون اقلیت هشدار داد كه به هر شیوه قانونی ممكن از تصویب این لایحه خودداری كنند.

2 comments: